سه‌شنبه ۱ بهمن ،۱۳۸۱

گنجينه معرفت (۳)

دعا به جهت بيدارشدن براي نماز شب
ازحضرت صادق(ع) منقول است كه از جدش روايت نموده كه هر ك مي خواهيد برخيزيدبراي نمازشب موقع خواب بگويد:
اَللّهُمَ لاتُؤمِني مَكرَكَ وَ لا تُنسِني ذِكرَكَ وَلاتَجعَلني مَعَ الغافِلينَ اَقُوُ ساعَةَ كَذاوكَذا
وبه جاي كذاو كذا ساعت بيدار شدن را بگويد. ملكي را خدا موكلگرداند كه او را بيدار نمايد.

*************************************************************
چگونگي نماز شب
ابتدا 8 ركعت نمازشب به صورت 4 نماز 2 ركعتي مانند نماز صبح مي خوانيم وآنگاه دو ركعت نماز به نيت نماز شفع بجاي مي آوريم، كه در ركعت اول بعد از حمد سوره« قل اعوذ برب الناس» و در ركعت دوم بعد از حمد سوره« قل اعوذ برب الفلق » را مي خوانيم .بعد از دو ركعت ، يك ركعت نماز بنام « نماز وتر» مي خوانيم .براي برگزاري بهتر روح وثواب بيشتر مستحب است در نماز وتر بعد از حمد سه بار سوره « قل هو الله » و يكبار سوره « ناس» ويك بار سوره « فلق » را بخوانيم و يا مي توان يك سوره تنها خواند.
سپس دستها را براي قنوت بسوي آسمان بالا مي بريم و حاجات خود را از خدا مي خواهيم و براي چهل مومن دعا و طلب مغفرت مي كنيم و ميگوييم«« اَللهُم اَغفرِ ال… » بطور مثال مي گوييم اللهم اغفر الحميد (اين ذكر را براي چهل نفر مي گوييم).
وبعد 70 مرتبه مي گوييم «« استغفرالله ربي واَتوبُ اليه»» يعني آمرزش مي طلبم از خدايي كه پروردگارم است وبسويش باز مي گردم.
آنگاه 7 مرتبه باز مي خوانيم «« هذا مقام العائذ بِك من النار »»يعني : اين است مقام كسي كه از آتش قيامت به تو پناه مي برد.
سپس 300 مرتبه مي گوئيم «« العفــو»» يعني : بخشش و به دنبال آن مي گوييم
«« ربي اغفرلي وارحمني و تُب علي انك انت التواب الغفور الرحيم »» يعني : پروردگارا ببخش مرا و رحم كن به من و توبه مرا بپذير .به راستي كه تو ، توبه پذيرنده ،بخشنده ومهرباني.
سپس به ركوع رفته و پس از سجده تشهد را خوانده و نماز را سلام ميدهيم.

*************************************************************
روايات در موردفضيلت نمازشب
رسول خدا(ص) مي فرمايد:
وقتي كه مومن (دردل شب) ازرختخوابش باچشمان خواب آلود برمي خيزد،تارضايت پروردگارش رابا نماز شب بدست آمرد ،خداوند به وسيله اين نماز گزار به فرشتگان مباهات مي كند و مي فرمايد: آيا مي بينداين بندةمرا،كه ازرختخوابش برپاخاسته ولذت خواب را رها كرده برچيزي كه من واجب نكرده ام ، شاهد باشيد كه من گناهانش را بخشيدم.
رسول اكرم (ص) مي فرمايد :
ارمردم ميدانستندكه(دراثرنخواندن نمازشب) چهثواب بزرگ وپاداش هميشگيراازدست دادهاند، گريه هايشان برازدست دادنش طولاني ميشد.
رسول خدا (ص)مي فرمايد:
دوركعت نماز در دل شب ازدنياوآنچه در آن است نزد من محبوبتر است
حضرت علي (ع) مي فرمايد:
بزرگترين عبادات، ديدگان رابه ياد خداوند سبحان در دل شب بيدارداشتن است.
امام صادق (ع) مي فرمايد:
نماز شب آثار هفتگانه دارد كه عبارتند از:1-چهره را نيكو كند..2 – اخلاق را زيبا كند..3 – انسان را خوشبو نمايد..4 – روزي را مقدرمي سازد.. 5 – باعث اداءقرض مي شود.. 6 – غم و غصه راازبين مي برد.. 7 – چشم را روشني مي بخشد..
رسول خدا مي فرمايد:
كسي كه در شب نماز گذارد چهره اش در روز نيكو و نوراني مي شود.
امام صادق(ع) خطاب به يكي از يارانش فرمود:
دست از نماز شب برندار، به راستي مغبون كسي است كه از نماز وعبادت شب محروم گردد.
ازامام سجاد سوال شد. براي چه كساني كه در دل شب به راز ونياز مي پردازند زيباترين مردم اند؟آن حضرت فرمود:براي اينكه آنهادرشب با خداي خويش خلوت مي كنند و به راز ونياز مي پردازند وخداوند سبحان هم آنها رابه نور خودش مزين مي نمايد.
رسول خدا مي فرمايد:
مردي كه در شب بيدارشودوهمسرش را هم بيدار كند وهركدام دو ركعت نماز بخوانند از ذاكرين(كه در قرآن از آنهايادشده) محسوب مي شوند.


برگرفته از كتاب ديدار با محبوب تاليف رحمت الله نوري قمشه اي

بسوی نور
دوشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸۱

گنجينه معرفت(۲)


نمازاستغاثه به حضرت زهرا(سلام الله عليها)

نمازاستغـاثـه به حضــرت زهــرا(س) روايت شده است كه هرگاه توراحاجتي باشدبه سوي حق تعالي وسينه ات ازآن بهتنگ آمده باشد.پس دوركعت نماز بكن وچون سلام گفتي سه مرتبه تكبير بگو وتسبيح حضرت فاطمه (س) بخوان وپس به سجده برو وبگــــو صد (100) مرتبــه «« يــا مَــولاتي يـافـاطمة اَغيثيني »» پس جانب راست روي زمين بگذاردوهمين راصد(100)مرتبه بگو،پس جانب چپ رابرزمين گذاروصد(100)مرتبه بگوپس بازبه سجده رو وصدوده(110)مرتبه بگووحاجت خودرايادكن به درستي كه خداوندبرمي آورد آن را ./.************************************************


سري ازاسراردرقضاي حوائج
هركس حاجتي داشته باشد بعدازدوركعت نماز هديه به حضرت زهرا(س)درقنوت بخواند
اَللَّهُمَ بِفاطِمَةَ وَاَبيهاوَ بِفاطِمَةَ وَ بَعلِها و بِفاطِمَةَ وَ بَنيهابِفاطِمَةَ السِّرِّ المَستَودَعِ عَلَيها اِقضِ حاجَتي وَ صَلّي الله علي مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ


«« التمـــــاس دعــــــا »»

بسوی نور
دوشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸۱

گنجينه معرفت (۱)


فضيلت تسبيح حضرت زهرا (سلام الله عليها)


امام صادق (ع)ميفرمايند:

ماامرمي كنيم كودكان خودرا به تسبيح فاطمه(س)چنان كه امرمي كنيم آنهارابه نماز.پس ترك آن مكن،كه هركه مداومت نمايد برآن،شقي و بدبخت نمي شود.امام محمد باقر(ع) مي فرمايند:

هركه تسبيح فاطمه (س) را بگويدوبعد از آن استغفار كند، خداوند او را بيامرزد.وآن برزبان صد هست ودر ميزان وعمل هزاروشيـطان رادوركندوخداراخشنودمي گرداند

.


امام صادق(ع) مي فرمايند:

هركه اين تسبيح رابعدازنماز بگويدپيش ازآن كه پاهايش را ازحالت نماز بگرداندآمرزيده شودوبهشت براو واجب گردد.ونزد من ازآن كه هزارركعت نماز بگذارد در هر روز،بهتراست وآن تسبيح آن است

34 مرتبه : الله اكبـر
33 مرتبه : الحمدالله
33 مرتبه : سبحـان الله

*************************

فضيلت دعاي عهد

ازحضرت صادق (ع) منقول است هركه چهل روز اين عهد(دعا)رابخواند ازياوران قائم ماباشدواگر پيش ازظهور آن حضرت بميرد، خدا اوراازقبر بيرون آوردكه درخدمت آن حضرت باشدوحق تعالي به هر كلمه هزار حسنه اوراكرامت فرمايدوهزارگناه ازاومحو كند
التمـــــاس دعــــا

بسوی نور
دوشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸۱

 

ميـــلاد يک وبلاگ معنوی

با سلام و عرض ادب به ساحت مقدس مولا و مقتدايمان آقا امام زمان(عج) وبا سلام به همه ی رهپويان کوی دوست .. دراين وبلاگ سعی خواهد شد تا با بيان مطالب معنوی بنوعی به دوستاران طريق کسب معرفت کمکی هر چند قليل صورت گرفته باشد .به اين اميد که انشاالله عزيزان با بهره جستن از اين گنج های معنوی برای اين حقير دعا نمايند.


انشاالله


التماس دعابسوی نور

[ خانه| يادش ايامي | پست الكترونيك ]

خانه
ياد ايام
پست الكترونيكلينكستان
حاج حمید

ساحل دل

نـرگسـی

تخریبچی دوران

عـرشیــان

خاتـون نیلوفری

قلب مطمئن

بچه های قلم

شبنم سحرگاهی

درنــگ

پرواز تا بی نهایت
شلمچــه
بوی گل نرگس
چفیه یعنی عشق
به امید پروانه شدن
چند قدم تا وصال یار
آه عاشقــان
کنیزان حضرت زهرا
شمیم وصـال
خاتون عشق
سلام آل یاسین
همسفر مهتاب
راهیان سفر عشق
قرآن من
یاس ارغوانی
يه مسافر
دولت عاشقی
دریچه ای به سوی ملکوت
يک قلب پاک
شراره ها و شکوفه هاPowered by WebGozar